Хімічний синтез, низькотемпературне іскрове плазмове спікання та механічні характеристики оксидної цирконієвої нанокераміки з низьким вмістом оксиду ітрію

О.В.Бездорожев,
  
П.І.Лобода,
 
О.О.Васильків
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/411

Анотація

Кераміка на основі ZrO2 з вмістом стабілізуючої добавки 0,75 та 1,5% (мол.) Y2О3 отримана іскровим плазмовим спіканням порошків, що синтезовані хімічним співосадженням, гідротермальним синтезом та термічним розкладом. Порошки, що отримані хімічним співосадженням та термічним розкладом, є сильно агломерованими та складаються з вторинних агрегатів розміром 31-360 і 82-430 нм відповідно, на відміну від гідротермальних порошків з розміром агрегатів 40-80 нм. Одержані порошки оксиду цирконію містили не більше 15% моноклинної фази при вмісті 0,75% (мол.) Y2О3 та приблизно 100% тетрагональної фази при 1,5% (мол.) Y2О3. Визначено мікротвердість та тріщиностійкість керамік 0,75Y-ТZР та І.5Y-ТZР. Найвищу мікротвердість НV= 9,9-10,4 ГПа та тріщиностійкість К= 10,5—12,4МПaм-1/2 для ZrО2 з 0,75 і 1,5% (мол.) Y2О3 має консолідована кераміка із гідротермальних порошків. Для керамік 0.75Y-ТZР та 1.5Y-ТZР із агломерованих порошків НV = 8,2-9,92 ГПа, К=9-11Мпам-1/2.