Конференції

Першопринципний розрахунок спектрів комбінаційного розсіяння і інфрачервоного поглинання фулборена B12n12

В.В.Покропивний,
  
С.В.Ковригин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #07
http://www.materials.kiev.ua/article/44

Анотація