Конференції

Експериментальне моделювання опору стягнення

В.Г.Затовський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/468

Анотація

Для дослідження опору стягування модельних зразків з матеріалів на основі міді запропоновано нескладну модель контактної системи у вигляді плоскої пластини з одиничним контактним перешийком. Залежність опору стягування від площі перетину контактного перешийка має вигляд степеневопоказникової функції. Максимальне значення опору стягування досягає 30% загального контактного опору модельного зразка, при площі контакту що складала 8-12% номінальної площі. У випадку малих відстаней між струмопровідними контактними ділянками опір стягування на кожнім контакті збільшується.


КОНТАКТ, КОНТАКТНА ПЛОЩАДКА, ЛІНІЇ СТРУМУ, ОПІР СТЯГНЕННЯ, ПЛОСКА МОДЕЛЬ