Конференції

Експериментально-аналітична модель магнітних властивостей матеріалу на основі порошкового сплаву марки 79НМ

В.Г.Ткаченко,
 
О.В.Власова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #07
http://www.materials.kiev.ua/article/46

Анотація