Конференції

Дослідження процесу термічної переробки в сонячній печі відходів електродів з композиту Mo–30% Si

В.В.Пасічний,
   
Л.П.Ісаєва,
 
І.І.Тимофєєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/481

Анотація

Приведено методики та деякі результати термічної переробки відходів електронагрівачів з композиційного матеріалу Mo–30% Si при нагріві концентрованою сонячною енергією. Отримано два основних виду продуктів переробки: нанодисперсна суміш конденсованих оксидів молібдену і кремнію у співвідношенні близько 3,5 : 1 (30,4% відносно унесеної маси матеріалу) та різні по кольору, формі і структурі розплавлені продукти на основі оксидів кремнію.


ВИПАРОВУВАННЯ, НАНОДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, ОКИСНЕННЯ, ОКСИД КРЕМНІЮ, ОКСИД МОЛІБДЕНУ, ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ, СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, СОНЯЧНА ПІЧ