Конференції

Використання методу краплі, що покоїться, для визначення міжфазного натягу двох рідин

В.О.Євдокимов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #42
http://www.materials.kiev.ua/article/490

Анотація

Показано можливість застосування методу краплі, що покоїться, для визначення міжфазного натягу двох рідин. Запропоновано методику, за якою визначено міжфазний натяг між рідинами, що не змішуються. Отримані результати добре співпадають з даними міжфазного натягу досліджених пар рідин, отриманими за іншими методиками.


МЕТОД КРАПЛІ, ЩО ПОКОЇТЬСЯ, МІЖФАЗНИЙ НАТЯГ, РІДИНИ, ЩО НЕ ЗМІШУЮТЬСЯ