Дослідження зміни морфології наноплівок золота, нанесених на оксидні матеріали, при відпалі

І.І.Габ,
 
Б.Д.Костюк,
   
О.В.Шевченко,
 
С.В.Дукаров,
 
А.П.Кришталь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #42
http://www.materials.kiev.ua/article/494

Анотація

Досліджено зміни морфології, що відбуваються в золотих наноплівках товщиною 200 нм, які нанесені на поверхні оксидних матеріалів та відпалені у вакуумі при температурах 800 - 1100 °С. Встановлено, що при даній товщині фрагментація плівок досить інтенсивно відбувається вже при 900 °С, а при нагріванні до 1000 °С плівка розпадається на окремі краплі і подальше нагрівання до 1100 °С суттєвих змін у морфологію плівки не вносить. Виявлена різниця в морфології плівок, які відпалені у вакуумі та на повітрі. В останньому випадку процес розпаду плівки відбувається повільніше та при більш високих температурах.


ВІДПАЛ, МОРФОЛОГІЯ, НАНОПЛІВКИ, ОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ, ФРАГМЕНТАЦІЯ