Конференції

Дослідження контактної взаємодії кераміки SiC—Al2O3 з нікелем, алюмінієм і нікель-алюмінієвими сплавами

А.Д.Панасюк,
  
А.Г.Довгаль
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #43
http://www.materials.kiev.ua/article/508

Анотація

Досліджено контактну взаємодію гарячепресованої кераміки SiC—Al2O3 з нікелем, алюмінієм і никель-алюмінієвими сплавами. Встановлено, що чистий нікель не змочує двокомпонентну кераміку, утворюючи контактні кути 116°. Добавки алюмінію в нікель сприяють розтіканню розплаву по поверхні кераміки, оскільки алюміній є поверхнево-активним елементом. Це призводить до зниження контактних кутів в системі SiC—Al2O3—(Ni—Al) (θ = 20°). Вивчено мікроструктуру зони взаємодії і встановлено, що в результаті взаємодії не утворюються нові хімічні з’єднання, а зона контакту характеризується наявністю перехідної зони між металевим сплавом Ni—Al і тугоплавкою складовою SiC—Al2O3. Визначено оптимальні склади металевих зв’язок для композиційних матеріалів на основі SiC—Al2O3.


ЗМОЧУВАННЯ, КЕРАМІКА, КОНТАКТНА ЗОНА, КОНТАКТНИЙ КУТ, ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ, РОЗПЛАВ