Електрохімічне осадження вольфрамових покриттів з сольових розплавів на поверхні деяких конструкційних матеріалів

І.І.Габ
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #43
http://www.materials.kiev.ua/article/513

Анотація

Розроблено спосіб електролітичного осадження компактних, міцнозчеплених, корозійно-стійких вольфрамових покриттів регульованої товщини на молібденові, нікелеві, сталеві вироби, які призначені для роботи в агресивних середовищах. Вивчено вплив катодної густини струму, температури і тривалості електролізу на компактність, адгезію і структуру вольфрамового покриття. Підібрано оптимальні параметри ведення електролізу, що дозволило отримати покриття товщиною до 60 мкм.


ВОЛЬФРАМОВІ ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ, СОЛЬОВІ РОЗПЛАВИ