Конференції

Дослідження електронної структури дефектів заміщення в α-ZnP2 рекурсійним методом

 
Н.Ю.Павлова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/516

Анотація

Рекурсійним методом досліджено вплив на електронну структуру α-ZnP2 заміщення атома Р атомами О, N та Si. Виявлено додаткові енергетичні рівні в забороненій зоні α-ZnP2 та встановлено їхню природу.


ДИФОСФІД ЦИНКУ, ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, РЕКУРСІЙНИЙ МЕТОД