Розрахунок потенціалу й густини струму на поверхні пошкоджень протикорозійного покриття відрізка трубопроводу за даними електрометричних вимірювань

 
Ю.Г.Калькутін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/519

Анотація

Побудовано математичну модель, алгоритм і програму розрахунку величини площі пошкоджень протикорозійного покриття магістрального трубопроводу, поляризаційного потенціалу й густини струму на поверхні пошкодження за даними електрометричних вимірювань. Проведено розрахунок відповідних параметрів за цими даними.


ГУСТИНА СТРУМУ В ПОШКОДЖЕННІ, ПЛОЩА ПОШКОДЖЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ