Механіко-математична модель проникнення жорстких стрижнів з еродуючою оболонкою

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/524

Анотація

Представлена механіко-математична модель проникнення жорстких стрижнів з еродуючою оболонкой, що дозволяє числено-аналитічним методом вперше оцінити вплив основних конструктивних параметрів покриття та центральної частини ударника на проникнення, а також дослідити особливості проникнення ударників с еродуючою оболонкою та жорсткою центральною частиною.


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОНИКНЕННЯ, СТРИЖЕНЬ З ОБОЛОНКОЮ