Конференції

Модулі пружності і температура Дебая кубічних монокарбидів і мононитридів перехідних металів

Ю.І.Роговий,
  
В.В.Огородніков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/528

Анотація

Запропоновано підхід до визначення більш достовірних значень модулів пружності і температури Дебая кубічних монокарбидів і мононитридів перехідних металів.


МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, МОНОКАРБИД, МОНОНИТРИД, ТЕМПЕРАТУРА ДЕБАЯ