Про деякі особливості структури і властивостей товстих парофазних конденсатів на основі міді і заліза

Р.В.Мінакова,
 
М.І.Гречанюк,
 
В.Г.Затовський,
  
Г.Є.Копилова,
 
О.П.Василега,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/563

Анотація

Досліджено особливості формування структури і деяких властивостей композиційного матеріалу на основі міді і заліза за умов використання методу високошвидкісного випаровування-конденсації. Встановлено суттєвий вплив на особливості утворюваної шаруватої структури морфології розділового шару. Її успадкування змінює міцність меж, характер руйнування і властивості композита.


ВЛАСТИВОСТІ, КОМПОЗИТ, КОНДЕНСАТ, ПІДКЛАДКА, РОЗДІЛОВИЙ ШАР, СПАДКОВІСТЬ СТРУКТУРИ