Конференції

Релаксаційні процеси в аморфному сплаві Zr—Cu—Al—Ni після ізотермічних відпалень

Рачек O.П.†,
 
Ю.В.Мільман,
  
Д.В.Козирєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/566

Анотація

Проведено відпалювання стрічок при температурах 125, 225, 325, 350, 375, 400, 425 та 450 оC на протязі 1 год для дослідження релаксаційних процесів в аморфному сплаві Zr—Cu—Al—Ni, а також впливу структурної релаксації на механічні властивості. Встановлено деяку подібність релаксаційних процесів в цьому випадку між аморфними матеріалами та процесами відпочинку в полі¬кристалах. Відзначається, що метод Стеціва — приведення до електронних одиниць кривої інтенсивності — дав добрі результати.


АМОРФНИЙ СПЛАВ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ВІДПАЛ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РЕЛАКСАЦІЯ