Технологічні засади виробництва паливних комірок з електролітом на базі оксиду цирконію з добавками оксиду скандію

 
В.М.Слюняєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/568

Анотація

Розглядаються технологічні засади оптимізації виробництва пласких твердооксидних паливних комірок з несучим анодом на базі оксиду цирконію з добавками оксиду скандію. Наведено результати дослідження мікророз¬тріску¬вання електроліту згаданого складу, що напилений електронно¬-променевим способом. При цьому береться до уваги ефект послаблення границь зерен внаслідок виникнення сегрегації домішкових атомів. Питома енергія створення нових поверхонь в електроліті та критичні параметри процесу його мікророзтріскування були визначені за допомогою комбінації електронно-мікроскопічних досліджень з модельними розрахунками. Врахування особливостей поведінки зернограничної сегрегації домішок дозволяє керувати крихкістю електроліту за допомогою використання оптимальних режимів термічної обробки.


ГРАНИЦЯ ЗЕРНА, ДОМІШКИ, ЕЛЕКТРОЛІТ, МІКРОРОЗТРІСКУВАННЯ, ТВЕРДООКСИДНІ ПАЛИВНІ КОМІРКИ