Конференції

Вплив температури спікання на механічну поведінку та електричну провідність кераміки, виготовленої з порошків 10Sc1CeSZ

 
Є.М.Бродніковський,
 
Є.Г.Прищепа,
   
А.Л.Смірнова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/569

Анотація

Досліджено вплив температури спікання на механічну поведінку і електричну провідність керамічного електроліту 10Sc1CeSZ. Встановлено, що значний вплив температури спікання на властивості електроліту здійснюється як через ущільнення порошкового матеріалу, так і за рахунок зміни структури кераміки. В залеж¬ності від типу порошку та температури спікання для кераміки може бути отримано два типи поведінки провідності з температурою в інтервалі 250—850 ?С.


ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ, МЕХАНІЧНА ПОВЕДІНКА, СТАБІЛІЗОВАНИЙ ДВООКСИД ЦИРКОНІЮ, ТЕМПЕРАТУРА СПІКАННЯ