Конференції

Оптимізація режимів швидкісних циклічних нагрівів сплаву Zr—1Nb

 
В.Ю.Пучкова,
 
М.Д.Рудик,
 
Г.Є.Хоменко,
 
С.В.Данько
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/574

Анотація

Проведено оптимізацію режимів швидкісної циклічної термічної обробки для отримання дрібнозернистої структури сплаву Zr—1Nb. Виконано комплекс досліджень: структурні дослідження, вимір мікротвердості, рентгено¬струк¬турний та Оже-спектральний аналізи поверхонь руйнування.


ДИЛАТОМЕТРИЧНІ КРИВІ, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ТЕРМОГРАМИ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЦИРКОНІЄВІ СПЛАВИ, ШВИДКІСНА ЦИКЛІЧНА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА