Конференції

Нові леговані сплави на основі L12 інтерметаліду системи Al—Ti—Cr з підвищеною жаростійкістю

Ю.В.Мільман,
 
Н.П.Коржова,
 
Т.М.Легка,
 
Н.Ю.Порядченко,
 
Н.М.Мордовець,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/582

Анотація

Досліджено вплив одноелементного (Zr, Hf, Sc, Y та Si) та комплексного (ScSi, ScSiZr, ScZrHf, SiYHf) легування на жаростійкість одно- та двофазних евтектичних сплавів на основі L12 інтерметаліду потрійної системи Al—Ti—Cr. Визначено легуючі елементи, які підвищують жаростійкість цих груп сплавів при температурах 800—1100оС. Показано, що найбільш ефективними легуючими елементами для підвищення жаростійкості однофазного L12 інтер¬металіду є Hf, а для евтектичного сплаву — Zr та Si. Елементом, що покращує властивості сплавів обох типів є Sc. Комплекс легуючих елементів 0,1Sc0,2Zr0,2Hf виявився найбільш ефективним для сплавів на основі однофазного L12 інтерметаліду, а комплекс 0,1Sc0,5Si0,2Zr — для евтектичних (L12 + β) сплавів. Показано перевагу по жаростійкості нових сплавів порівняно з промисловим сплавом 48Ti—2Nb—2Cr (γ-TiAl). Повний текст


ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ІНТЕРМЕТАЛІД, ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ