Лінійне зміцнення при великих деформаціях

 
В.І.Даниленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/586

Анотація

Розглядається коефіцієнт лінійного зміцнення (модуль пластичності), який є важливим фізичним параметром, що характеризує закони зміцнення і структуроутворення при великих деформаціях. Показано, що коректне порівняння чисельних значень коефіцієнтів зміцнення можливо лише за подібних умов експерименту. Розглянуто вплив схеми повторного вантаження на параметри зміцнення. Проведено зіставлення параметрів зміцнення сильнодеформованого титану, отриманого методами інтенсивної пластичної деформації. Повний текст


ВЕЛИКІ ДЕФОРМАЦІЇ, ЗМІЦНЕННЯ, МОДУЛЬ ПЛАСТИЧНОСТІ