Аналітичний опис кривих деформування матеріалів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/587

Анотація

На підставі рівняння типу Арреніуса запропонований логарифмічний закон для кривих деформування матеріалів при розтязі, стиску, згині та крученні. Введено поняття логарифмічної деформації Є=ln(ε). Після перебудови в координатах з логарифмічною деформацією по осі абсцис криві деформування стають прямолінійними з тангенсом кута нахилу, рівним логарифмічному коефіцієнту деформаційного зміцнення. Також запропоновано закон, що містить arch, який краще описує початкові стадії кривих деформування. Апроксимовано серію кривих деформування матеріалів з використанням програм Excel і Origin, що показало придатність запропонованих законів для застосування. Повний текст


АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС КРИВИХ ДЕФОРМУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, ЗГИН, КРУТІННЯ, НАПРУГА, РОЗТЯГ, СТИСК.