Про природу зміцнення вюртцитного нітриду бору при високих тисках та температурах

      
В.М.Верещака
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/592

Анотація

Представлено результати дослідження методами просвічуючої електронної мікроскопії субструктури частинок вюртцитного нітриду бору в полікристалічних зразках, одержаних при високих тисках та температурах, а також дані про мікротвердість зразків. Мікротвердість визначали індентуванням алмазною пірамідою Берковича (σ = 65о) на установці Микрон-гамма (нагрузка в межах до F = = 2 Н) при кімнатній температурі. Точність визначення сили F складала 10-3 Н, глибини впровадження h індентора — ±2,5 нм. Встановлено, що підвищення мікротвердості зразків (від Hv = 11,7 до 34,0 ГПа) визначається формуванням в частинках мікродоменної субструктури. Її утворення — наслідок розвитку пошарового кристаллоорієнтованого перетворення вюртцитної фази в багатошарові політипи та здвійникований сфалеритний нитрид бору. Максимум мікротвердості в досліджених зразках спостерігається при вмісті ~10—15% сфалеритної фази. Повний текст


ВЮРТЦИТНИЙ, ДЕФЕКТИ ПАКУВАННЯ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, НІТРИД БОРУ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, СУБСТРУКТУРА, СФАЛЕРИТНИЙ BN