Конференції

Модельне дослідження електропровідності і процесу контактоутворення в пористих порошкових і волокнових матеріалах в результаті електроімпульсного спікання

А.Г.Косторнов,
  
Р.П.Биков,
 
В.В.Докторов,
 
О.О.Кузнєчик,
 
А.Л.Мороз,
 
Л.П.Пілінєвич
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, Т.null, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/595

Анотація

На основі теорії електричних контактів Р. Хольма встановлено кількісний зв’язок між електропровідністю пористих матеріалів із дискретних волокон і розмі¬ром між¬частинкових контактів. Проведено моделювання розподілу густини струму і температур в частинці залежно від параметрів електроімпульсного спікання.


ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНЕ СПІКАННЯ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ПОРИСТІ ПОРОШКОВІ І ВОЛОКНОВІ МАТЕРІАЛИ