Конференції

Циклічний нагрів сонячним випромінюванням дископодібних зразків сплаву системи Zr—Cr

 
В.М.Слюняєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/596

Анотація

Проведено аналіз процесу циклічного нагріву сонячним випромінюванням дископодібних зразків сплаву системи Zr—Cr з метою визначення умов досягнення заданих змін температури. Застосовано дискретну модель розрахунку розподілу температури в матеріалі. Розроблено методику визначення вхідних параметрів для моделювання за експериментальними залежностями температури від часу в малому дископодібному зразку сплаву системи Zr—Cr, що гріється концентрованим сонячним випромінюванням, при нагріві різними тепловими потоками та охолодженні. Запропонована модель дозволяє розрахувати керований циклічний нагрів зразків випромінюванням.


РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ, СОНЯЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, СПЛАВ ZR-CR, ТЕПЛОВИЙ ПОТОК, ЦИКЛІЧНІ НАГРІВИ