Конференції

Температурна залежність термічного розширення диборидів

Ю.І.Роговий
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/598

Анотація

Визначено за пропонованим методом температури Дебая диборидів Ti, Zr, Hf ,V, Nb, Ta, Cr, Mo, U, Pu. Розраховано температурну залежність термічного розширення цих сполук.


ДИБОРИДИ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ, ТЕМПЕРАТУРА ДЕБАЯ