Застосування методу регуляризації Тихонова для визначення фізичних уширень рентгенограм

   
Л.М.Мелах
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/599

Анотація

Представлено фізичні уширення рентгенограми зразка порошку WC після 72 год розмелу для рефлексів (001), (100), (101) і (300), отримані із застосуванням “Програми розв’язання інтегрального рівняння типу згортки”, яка реалізує метод регуляризації Тихонова. Встановлено, що для визначення фізичних уширень необхідно виконати серію розрахунків з різними параметрами регуляризації. Запропонований метод вибору розв’язку, близького до оптимального.


МЕТОД РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТИХОНОВА, РОЗВ’ЯЗОК РІВНЯННЯ ЗГОРТКИ, ФІЗИЧНЕ УШИРЕННЯ