Конференції

Ab initio обчислення механічних характеристик LaB6 та MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/600

Анотація

З перших принципів для боридів LaB6 та MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf) обчислено структурно-залежну частину енергії електрон-іонної системи, а також енергію міжплощинної взаємодії. Модуль Юнга і теоретична міцність досліджуваних боридів розраховані, виходячи зі значень енергії електрон-іонної системи та енергії міжплощинної взаємодії. Відносна різниця значень цих величин, розрахована за двома способами, не перевишує 5%. За допомогою енергії міжплощинної взаємодії обчислено поверхневу енергію утворення тріщини і коефіцієнт тріщиностійкості досліджуваних матеріалів при одновісних деформаціях, перпендикулярних до базисних площин.


КОЕФІЦІЄНТ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ, МОДУЛЬ ЮНГА, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ