Конференції

Розв"язання методом потенціалів задачі Стефана у моделі формування волокнистих композитів за технологією направленої кристалізації. І

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/601

Анотація

Для описування процесу направленої кристалізації запропоновано модель формування волокнистих композитів у вигляді задачі Стефана з відповідними початковими і крайовими умовами. Для розв’язання поставленої задачі застосовується метод потенціалів. Побудовано алгоритм чисельного розв’язку одержаних рівнянь з оцінкою порядку точності для кожної шуканої функції. Результати розрахунків для конкретних систем будуть наведені у другій частині роботи.


ЗАДАЧА СТЕФАНА, КОМПОЗИТИ, МЕТОД ПОТЕНЦІАЛІВ, НАПРАВЛЕНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ