Конференції

Поздовжні коливання довгих пружних ударників при ударному прониканні їх в перешкоду

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/603

Анотація

Моделюються поздовжні коливання стрижнів з поздовжньою кусково-постійною неоднорідністю при ударному проникненні їх в перешкоду. Отримано аналітичне рішення у вигляді ряду, що визначає поздовжні коливання, які накладаються на рух ударника як цілого. Досліджений вплив коливань, геометричної неоднорідності і розміру ударника на глибину і швидкість проникнення ударника.


КОЛИВАННЯ УДАРНИКА, МОДЕЛЮВАННЯ УДАРНОГО ПРОНИКНЕННЯ