Ab initio обчислення теоретичної міцності діхалькогенідів MoS2 в залежності від кількості інтеркальованого водню

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/604

Анотація

В рамках методу псевдопотенціалів розроблено модель, яка дозволяє розрахувати енергію взаємодії між атомними шарами 2H-MoS2, встановити ймовірне місце розташування інтеркальованого водню, а також обчислити теоретичну міц¬ність при одновісних деформаціях і визначити функціональну залежність міцності від кількості інтеркальованого водню.


АПРІОРНИЙ ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, ДІХАЛЬКОГЕНІД, ЕНЕРГІЯ МІЖПЛОЩИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ІНТЕРКАЛЯЦІЯ, ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ