Комп"ютерне моделювання і дослідження магнітних властивостей графенових стрічок

А.О.Лісенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/605

Анотація

Представлено результати теоретичного дослідження магнітних властивостей графенових смуг різної довжини і ширини. Межі типу “зиґзаґ” мають феромагнітне впорядкування спінів, однак у центрі стрічок спінова густина близька до нульової. Для стрічок, ширина яких складає парну кількість гексагонів, локальні магнітні моменти уздовж граничної лінії атомів мають вигляд хвилі. Розрахунки проводили за допомогою програмного комплексу Gaussian "03 у наближенні теорії функціонала електронної густини.


GAUSSIAN "03, ГРАФЕНОВІ СТРІЧКИ, МАГНЕТИЗМ ГРАФЕНУ