Модель та властивості наноалмазної частинки С120

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/607

Анотація

Побудовано модель наноалмазної частинки разміром ~1,2 нм зі змішаним sp3/sp2- типом зв’язків. За основу моделі прийнято кластер С24 симетрії Th. Проведено дослідження стабільності частинки в межах методу функціонала электронної густини B3LYP з базисним набором 6-31G(d). Показано, що при розмірах ~1,2 нм наноалмазна частинка є метастабільною по відношенню до частинки цибулинної форми вуглецю.


ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, КОМП’ЮТЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, НАНОАЛМАЗ, ОНІОН