Саморозігрів опроміненого графіту в ядерному реакторі

В.В.Огородніков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/608

Анотація

Проведено детальні розрахунки теплових ефектів в опроміненому графіті. Визначено характеристики радіаційних дефектів — енергії активації і температурного порогу стійкості. Вирішено та розраховано кінетичні рівняння накопичення і відпалу дефектів, виділення накопиченої енергії Вігнера та саморозігріву опроміненого графіту. Розраховано ефективну теплоємність опроміненого графіту і дано порівняння нагрівів опроміненого і неопроміненого графіту при однаковому підводі тепла. Визначено температурні інтервали полегшеного нагріву і саморозігріву графіту. Отримано вираз для температурно-дозної залежності накопиченої енергії в графіті при опроміненні в реакторі.


ГРАФІТ, ЕНЕРГІЯ ВІГНЕРА, ОБЧИСЛЕННЯ ТЕПЛОВИХ ЕФЕКТІВ, ОПРОМІНЕННЯ, РАДІАЦІЙНІ ДЕФЕКТИ, САМОРОЗІГРІВ, ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР