Конференції

Комп"ютерне моделювання высокоентропійних багатокомпонентних сплавів у рамках кластерного підходу

В.І.Ульшин,
 
C.В.Ульшин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/611

Анотація

Представлено результати квантово-хімічних розрахунків п"ятикомпонентного сплаву MoTiZrNbV у кластерной моделі. Розрахунки були виконані з використанням програмного комплексу Gaussian"03 у рамках теорії функціоналу електронної щільності в наближенні B3LYP/STO-3G. Встановлено, що проста 15-атомна кластерная модель ОЦК металу правильно описує тенденції в зміні об"ємних і термохімічних властивостей 3d- і 4d-перехідних металів. Оцінки термохімічних характеристик дають підставу стверджувати, що релаксіровані кластери багатокомпонентних сплавів є стабільними і їх утвір енергетично вигідний.


GAUSSIAN "03, ВИСОКОЕНТРОПИЙНЫЕ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СПЛАВИ, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕОРІЯ ФУНКЦІОНАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЩІЛЬНОСТІ