Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ TiB2-(Fe-Mo)

 
В.В.Акопян,
 
М.С.Стороженко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/621

Анотація

Проведено змочування дибориду титану сплавами на основі заліза з домішками молібдену в концентраційному діапазоні 2-30% (мас.). Встановлено вплив молібдену на контактні кути змочування та розраховано енергетичні параметри. Досліджено мікроструктуру зон взаємодії та розподіл елементів. Сформульовано рекомендації щодо створення нових композиційних матеріалів на основі TiB2 з металевою зв"язкою Fe-Mo.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЗМОЧУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, СПЛАВИ FE-MO