Моделювання кінетики твердіння зливка перитектичних і евтектичних сплавів при струменевому формуванні

В.І.Ульшин,
 
С.В.Ульшин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/678

Анотація

Представлено результати комп’ютерного моделювання кінетики твердіння зливка перитектичних та евтектичних сплавів при струменевому формуванні. На базі даної моделі одержано перерозподіл температурного поля в зливку в процесі струменевого формування і після його закінчення до повного затвердіння.


МОДЕЛЮВАННЯ, ПЕРИТЕКТИКА, РЕКАЛЕСЦЕНЦІЯ, СКОРОСТЬ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ, СТРУЙНЕ ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА