КОНФІГУРАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕЧОВИНИ І ЇЇ РОЛЬ В ТЕОРЕТИЧНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ

Л.Ф.Прядко,
 
Ристич М.М
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/683

Анотація

Базисні положення квазіхімічної конфігурації моделі Г. В. Самсонова обговорені з позиції багатоелектронної теорії конденсованих систем. Показано, що взаємозв"язок між розташуванням s- і d-рівнів в ізольованих атомах переходних елементів і відносним заповненням відповідних зон в металах може адекватно відображена в квазічастічних моделях, які враховують ефекти dd-і sd-електронних кореляцій більш точно, ніж звичайна одноелектроінная теорія. Прядко Л.Ф., Ристич М.М КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЕЩЕСТВО, МАТЕРИАЛ, ФАЗА, ЭЛЕКТРОННОЕ СОСТОЯНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ ФАЗ, СВОЙСТВО, SUBSTANCE, MATERIAL, PHASE, ELECTRON STATE, PHASE STABILITY, PROPERTY Pryadko L.F., Ristic M.M.


ЕЛЕКТРОННИЙ СТАН, МАТЕРІАЛ, РЕЧОВИНА, СТАБІЛЬНІСТЬ ФАЗ, ФАЗА