Конференції

ДИНАМІКА МЕХАНІЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРОДУКТІВ ІСКРОВОЇ ЕРОЗІЇ З ПІДКЛАДКОЮ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/693

Анотація

Виконана оцінка швидкості і температури часток - продуктів електроїскрової ерозії анода. Розроблено математичну модель механічної взаїмодії таких часток з підкладкою. Розраховано деформацію і кінетику теплообміну з підкладкою для часток міді і карбіду вольфраму з різними початковими температурой і швидкістю. Отримано розрахункові дані відносно кінцевої міри деформації часток, часу їх кристалізації і охолоджування, а також відносно вірогідністі закріплення на підкладці.


ДИНАМІКА ДЕФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ПРОДУКТИ ІСКРОВОЇ ЕРОЗІЇ, ТЕПЛООБМІН З ПІДКЛАДКОЮ, ШВИДКІСНИЙ УДАР