ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ РІДКОЇ ФАЗИ НА УЩІЛЬНЕННЯ ПРИ СПІКАННІ ПСЕВДОСПЛАВІВ ВОЛЬФРАМ-МІДЬ І МОЛІБДЕН-МІДЬ

 
В.Я.Петрищев,
 
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/703

Анотація

Вивчено вплив кількості рідкої фази на ущільнення вільно насипаних порошкових сумішей. систем вольфрам—мідь та молібден-мідь при рідкофазовому спіканні (1200°С) в інтервалі вмісту легкоплавкої складової від 20 до 90% (мас). Виявлено безперервне зростання ущільнення при збільшенні вмісту рідкої фази в обох системах. Показано, що зразки, спечені при великій кількості рідкої фази у системах W-Cu та Мо-Си, зберігають свою форму.


ВОЛЬФРАМ, МІДЬ, МОЛІБДЕН, РІДКОФАЗОВЕ СПІКАННЯ, УЩІЛЬНЕННЯ