Отримання високопористих матеріалів з волокон вуглецевих сталей і їх механічні властивості

А.Г.Косторнов,
 
О.В.Кириченко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/705

Анотація

У результаті цементації, загартування і відпуску базового пористого матеріалу, що був виготовлений пресуванням і спіканням волокон сталі Ст.10, отримано нові пористі матеріали із загартованих волокон сталей 60 і У8. Порівняння механічних властивостей пористих матеріалів із волокон сталі Ст.10, 60 і У8 показало наступне. Матеріал із загартованих волокон сталі 60 при випробуваннях на стиснення має при пористості 70% в 10 разів, а при пористості 80% —у 8 разів більші значення границі текучості порівняно з базовим матеріалом. Границі текучості і міцності при розтяг¬ненні матеріалу із загартованих волокон сталі У8 при пористості 60—90% в 3—6 разів перевищують аналогічні характеристики базового матеріалу.


ВОЛОКНО ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ, ЗАГАРТУВАННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, ЦЕМЕНТАЦІЯ