Ультрадрібнозернистий висококобальтовий твердий сплав ВК40. I. Структура і властивості сплаву

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/707

Анотація

Проведено ущільнення ультрадрібнозернистої суміші порошків WС—41% (мас.) Со (ВК40) під тиском 1000-1200 МПа при температурах 950-1250°С у вакуумі 0,13 Па. Вивчено вплив температури пресування, а також відпалу при 1190°С на густину, структуру й фізико-механічні властивості сплаву ВК40. Показано, що технологія спікання із застосуванням високого тиску дозволяє одержати у твердій фазі щільні зразки з ультрадрібнозернистою структурою (Lwc = 0,35-0,45 мкм) і низьким ступенем контакту карбідних частинок (Сwc = 0,08-0,1). Найвищі механічні властивості мають зразки, ущільнені в області температур 1150-1250°С, та зразки після відпалу, які попередньо були спресовані при температурах 1050-1150°С. Сплав має такі властивості: границя міцності при згині 3200-3400 МПа, тріщиностійкість 25-33 МПа -мІ/2, твердість за Віккерсом при навантаженні 300 Н — 7,5-7,7 ГПа, границя міцності при стисканні 2600-2800 МПа, умовна границя текучості при стисканні σ0,2 = 2200— 2400 МПа, відносна пластична деформація при стисканні 6,5-7,0%, робота руйнування 180-200 МДж/м3. Досягнутий комплекс механічних властивостей ультрадрібнозернистого сплаву ВК40 відрізняється від комплексу властивостей стандартних ударостійких крупнозернистих твердих сплавів вищими значеннями міцності при згині, тріщиностійкості й границі текучості.


КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТВЕРДОФАЗНЕ УЩІЛЬНЕННЯ, УЛЬТРАДРІБНОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА