Конференції

Фазові рівноваги в нікелевому куті системи MO-NI-B при близьких до плавлення температурах

     
С.І.Лисенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/713

Анотація

Отримані дуговою плавкою сплави системи Мо-Ni-В досліджено в литому та відпаленому при субсолідусній температурі станах методами рентгенівського фазового аналізу, скануючої електронної мікроскопії з локальним рентгеноспектральним аналізом та диференційного термічного аналізу. Уточнено температури нонваріантних рівноваг. Побудовано проекції поверхонь солідуса та ліквідуса в багатій на нікель області.


ДІАГРАМА СТАНУ, КРИСТАЛІЧНА ГРАТКА, ЛІКВІДУС, СОЛІДУС, ФАЗА