Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ ДИНАМІКИ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК МЕДІ І ЗАЛІЗА ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ГАРЯЧОМУ ПРЕСУВАННІ

 
Л.Ф.Очкас
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/726

Анотація

Подано результати комп"ютерного моделювання та аналізу експериментальних даних щодо ущільнення пористих заготовок із мідного та залізного порошків при імпульсному гарячому пресуванні. Вперше встановлено, що зсувна в"язкість матриці, котра утворює пористе тіло, виявляє більш сильну залежність від початкової швидкості удару в порівнянні з температурою нагріву заготовки. Оцінена енергія активації процесу в"язкої течії матриці становить 0,35 еВ для міді, 0,З еВ для α-Fе та 0,5 еВ для γ-Fе. Ключові слова: моделювання, аналіз, динаміка ущільнення, пористе тіло, мідь, залізо, імпульсне гаряче пресування.


АНАЛІЗ, ДИНАМІКА УЩІЛЬНЕННЯ, ЗАЛІЗО, ІМПУЛЬСНЕ ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, МІДЬ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПОРИСТЕ ТІЛО