Конференції

КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙ Мо-Ni-Sn ПРИ РІДКОФАЗОВОМУ СПІКАННІ

 
В.Я.Петрищев,
 
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/729

Анотація

Вивчено кінетику ущільнення при рідкофазовому спіканні зразків системи Мо—Ni— Sn, що містять 90% (мас.) молібдену та 10% (мас.) рідкої фази, частка нікелю в якій змінювалась від 5 до 67,5% (мас). Із збільшенням вмісту нікелю в зразках спостерігається безперервне їх ущільнення. Досліджено вплив кількості рідкої фази складу 28% (мас.) Ni-72% (мас.) Sn на кінетику ущільнення зразків із змінним вмістом молібдену. Зростання кількості рідкої фази призводить до збільшення параметра ущільнення.


КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ, МОЛІБДЕН, НІКЕЛЬ, ОЛОВО, РІДКОФАЗОВЕ СПІКАННЯ