Конференції

Ультрадрібнозернистий висококобальтовий твердий сплав ВК40 II. Зв"язок механічних властивостей із структурою

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/735

Анотація

Наведено експериментальні залежності міцності та пластичності, а також твердості та тріщиностійкості ультрадрібнозернистого сплаву WC—41% (мас.) Со від температури спікання під тиском або температури пресування. Ущільнення відбувалось у твердій фазі, температура змінювалась від 950 до 1250 °С. Залежності механічних властивостей, за винятком тріщиностійкості, є екстремальними. Максимальні значення властивостей відповідають температурам пресування 1050-1150 °С залежно від виду випробування. Тріщиностійкість постійно зростає при підвищенні температури ущільнення. Найбільш високі значення деяких властивостей отримано після твердофазного відпалу зразків. Рівень механічних властивостей зразків ультрадрібнозернистого висококобальтового сплаву оцінено за структурними параметрами та емпіричними рівняннями, встановленими для спечених у рідкій фазі стандартних твердих сплавів WC-Со. Виявлено розбіжність між розрахунковими та експериментальними значеннями характеристик: міцність при згині, тріщиностійкість та границя текучості мають більш високі, а твердість та міцність при стисканні — більш низькі значення у порівнянні із розрахунковими.


КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, КОБАЛЬТ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТВЕРДОФАЗНЕ УЩІЛЬНЕННЯ, УЛЬТРАДРІБНОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА