Конференції

Теоретичне дослідження росту алмазоподібної плівки на поверхні (111) SiC

В.В.Камишенко,
  
Ю.Г.Гогоци,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2001, #05
http://www.materials.kiev.ua/article/73

Анотація