Конференції

Закономірності запалювання та горіння екзотермічних реакцій синтезу неорганічних сполук в умовах контактного плавлення компонентів

 
В.П.Солнцев,
 
В.В.Скороход,
 
К.Є.Ротмістровський,
 
Т.А.Солнцева
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2001, #05
http://www.materials.kiev.ua/article/74

Анотація