До 30-річчя Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної Академії наук України

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/761

Анотація

Надано нарис створення та розвитку Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної Академії наук України та стислий перелік творчих досягнень колективу Лабораторії. Повний текст


ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ І ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ МЕТОДИ, КОЛЕКТИВНЕ КОРИСТУВАННЯ КОШТОВНИМ АНАЛІТИЧНИМ ОБЛА