Конференції

Фізико-механічні властивості модифікованих магнієвих сплавів з кластеротвірною структурою розчину

В.Г.Ткаченко,
  
О.О.Абрамов,
  
О.С.Вовчок
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/767

Анотація

Наведено результати прецизійних вимірів слабких теплових ефектів, які викликані екзо- і ендотермічними реакціями утворення і розпаду кластерів в розплавах металевих систем Mg—Ba, Mg—Al—Ca—Y, Gd и Mg—Al—Ca—Mg—Mn, Ti. Показано, що модифікування кластерної структури розплавів наночастинками Al3Zr підвищує характеристики міцності і подвоює довговічність сплавів на основі магнію. Повний текст


КЛАСТЕР, МОДИФІКУВАННЯ, РОЗПЛАВ, ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ, ТРИВАЛА МІЦНІСТЬ