Конференції

Мікроструктура та механічні властивості сплавів системи Ti—Nb—Si

О.І.Баньковський,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/769

Анотація

Досліджено вплив кремнію (до 4% (мас.)) на структуру, модуль пружності, механічні властивості і твердість литих сплавів системи Ti—Nb—Si, одержаних вакуумно-дуговою плавкою на мідній водоохолоджуваній подині з невитратним електродом. Показано, що легування сплавів системи Ti—Nb кремнієм приводить до підвищення їх механічних характеристик при незначному збільшенні модуля пружності сплавів. Повний текст


ЕВТЕКТИКА, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, СИЛІЦИД, СПЛАВИ TI—NB